Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Número d'identificació de l'entitat dominant (en el cas de grups constituïts només per entitats dependents)

Totes les entitats que marquen la casella [00010] «Entitat dependent de grup fiscal» de la pàgina 1 del model 200, en el cas de grups de la qual entitat dominant residisca a l'estranger o estiguen sotmeses a la normativa foral, hauran de consignar en l'apartat «Grup fiscal» d'esta pàgina 1, el número d'identificació de l'entitat dominant del grup al que pertanyen.

En el supòsit en què l'entitat siga no resident en territori espanyol i no tinga assignat NIF a Espanya, s'haurà de consignar l'equivalent al NIF del país de residència, precedit per les dues lletres del codi ISO d'este país (la relació de països i territoris i codi ISO figura al final del Capítol 3 d'este Manual).