Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Grup fiscal (caselles 00009 i 00010)

Les entitats que hagen marcat les caselles [00009] «Entitat dominant de grup fiscal» o [00010] «Entitat dependent de grup fiscal» del subapartat «Altres caràcters» de la pàgina 1 del model 200, hauran de complimentar en aquella mateixa pàgina les caselles de l'apartat «Grup fiscal», tal com s'indica a continuació.

  1. Número de grup fiscal (casella 00040)
  2. Número d'identificació fiscal de l'entitat representant/dominant (inclosa en el grup fiscal)
  3. Número d'identificació de l'entitat dominant (en el cas de grups constituïts només per entitats dependents)