Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Grup fiscal (caselles 00009 i 00010)

Les entitats que hagen marcat les caselles [00009] «Entitat dominant de grup fiscal» o [00010] «Entitat dependent de grup fiscal» del subapartat «Altres caràcters» de la pàgina 1 del model 200, hauran d'emplenar en eixa mateixa pàgina les caselles de l'apartat «Grup fiscal», tal com s'indica a continuació.