Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Participacions directes de la declarant en altres societats i d'altres persones o entitats en la declarant a la data de tancament del període declarat

Este apartat es dividix en dos subapartats: