Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Participacions directes de la declarant en unes altres societats i d'unes altres persones o entitats en la declarant a la data de tancament del període declarat

Este apartat es dividix en dos subapartats:

  1. Participacions de la declarant en unes altres entitats
  2. Participacions de persones o entitats en la declarant