Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Equivalències pàgines 32 i 33

  1. Columna «Total»
  2. Fila «Saldo d'obertura»
  3. Fila «Altres variacions del patrimoni net»
  4. Fila «Saldo de tancament (període corrent)»