Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Capítol 4. Estats comptables del model 200

  1. Règim general (pàgines 3 a 11)
  2. Estats comptables de les entitats sotmeses a les normes de comptabilitat del Banc d'Espanya (pàgines 27 a 33)
  3. Estats comptables de les entitats asseguradores (pàgines 34 a 43)
  4. Estats comptables de les institucions d'inversió col·lectiva (pàgines 44 a 48)
  5. Estats comptables de les societats de garantia recíproca (pàgines 49 a 54)