Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Equivalències pàgina 44

[00101] = [00102] + [00103] + [00106] + [00124]

[00103] = [00104] + [00105]

[00106] = [00107] + [00117] + [00120] + [00121]

[00107] = [00108] + [00109] + [00110] + [00111] + [00112] + [00113] + [00114] + [00115] + [00116]

[00117] = [00118] + [00119]

[00121] = [00122] + [00123]

[00125] = [00126] + [00132] + [00140] + [00149] + [00150]

[00126] = [00127] + [00128] + [00129] + [00130] + [00131] (I)

[00132] = [00133] + [00140] + [00147] + [00148]

[00133] = [00134] + [00135] + [00136] + [00137] + [00138] + [00139] (F)

[00140] = [00141] + [00142] + [00143] + [00144] + [00145] + [00146] (F)

[00151] = [00101] + [00125]


(I) Equivalència existent només en el cas d'Institucions d'Inversió Col·lectiva (IICC) immobiliàries (Tornar)

(F) Equivalència existent només en el cas d'Institucions d'Inversió Col·lectiva (IICC) financeres. (tornar-133) (tornar-140)