Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Càlcul

Les entitats de reduïda dimensió que apliquen l'incentiu fiscal de la reserva d'anivellament en els termes prevists en l'article 105 de la LIS, hauran de consignar en la casella [01330] «Base imposable després de la reserva d'anivellament »de la pàgina 14 del model 200, l'import que resulte d'aplicar els ajustaments recollits en les caselles [01033] i [01034] de la pàgina 14 d'este model corresponent a l'aplicació d'este incentiu fiscal, realitzant el següent càlcul:

casella [01330]= [00552] + [01033] - [01034]

Pot consultar les particularitats del càlcul de la base imposable després de la reserva d'anivellament (casella [01330]), en el Capítol 10 dins de l'apartat dedicat a les entitats de reduïda dimensió.