Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Càlcul

Les entitats de reduïda dimensió que apliquen l'incentiu fiscal de la reserva d'anivellament en els termes previstos a l'article 105 de la LIS, hauran de consignar a la casella [01330] «Base Imposable després de la reserva d'anivellament» de la pàgina 14 del model 200, l'import que resulte d'aplicar els ajustaments recollits en les caselles [01033] i [01034] de la pàgina 14 de l'esmentat model corresponents a l'aplicació de l'esmentat incentiu fiscal, realitzant el següent càlcul:

casella [01330]= [00552] + [01033] - [01034]

Pot consultar les particularitats del càlcul de la base imposable després de la reserva d'anivellament (casella [01330]), al Capítol 10 dins de l'apartat dedicat a les entitats de reduïda dimensió.