Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Límits

L'import d'esta deducció, conjuntament amb la resta d'ajuts percebudes, no podrà superar el 50 per cent del cost de producció.

No obstant això, este límit s'elevarà fins:

  • El 85 per cent per als curtmetratges.

  • El 80 per cent per a les produccions dirigides per una persona que no haja dirigit o codirigit més de dos llargmetratges qualificats per a la seua explotació comercial en sales d'exhibició cinematogràfica, del qual pressuposat de producció no supere 1.500.000 d'euros.

  • El 80 per cent en el cas de les produccions rodades íntegrament en alguna de les llengües cooficials diferents al castellà que es projecten a Espanya en este idioma cooficial o subtitulat.

  • El 80 per cent en el cas de produccions dirigides exclusivament per persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent reconegut per l'òrgan competent.

  • El 75 per cent en el cas de produccions realitzades exclusivament per directores.

  • El 75 per cent en el cas de produccions amb un especial valor cultural i artístic que necessiten un suport excepcional de finançament segons els criteris que s'establisquen mitjançant Ordre Ministerial o en les corresponents convocatòries d'ajuts.

  • El 75 per cent en el cas dels documentals.

  • El 75 per cent en el cas de les obres d'animació del qual pressuposat de producció no supere 2.500.000 d'euros.

  • El 60 per cent en el cas de produccions transfrontereres finançades per més d'un Estat membre de la Unió Europea i en les que participen productors de més d'un Estat membre.

  • El 60 per cent en el cas de coproduccions internacionals amb països iberoamericans.