Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques espanyoles (art. 36.1 LIS)

  1. Àmbit d'aplicació i requisits
  2. Base, percentatges i import màxim de la deducció
  3. Límits
  4. Període impositiu en què s'aplica la deducció