Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Període impositiu en què s'aplica la deducció

Esta deducció es generarà en cada període impositiu pel cost de producció incorregut en el mateix, si bé s'aplicarà a partir del període impositiu en el que finalitze la producció de l'obra.

No obstant això, en el supòsit de produccions d'animació, la deducció prevista en este apartat s'aplicarà a partir del període impositiu en què s'obtinga el certificat de nacionalitat  i el certificat que acredite el caràcter cultural en relació amb seu contingut, la seua vinculació amb la realitat cultural espanyola o la seua contribució a l'enriquiment de la diversitat cultural de les obres cinematogràfiques que s'exhibixen a Espanya, emesos per l'Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, o per l'òrgan corresponent de la comunitat autònoma.

Les quantitats no deduïdes durant el període impositiu podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguen dins dels 15 anys immediats i successius.