Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deducció per inversions en territoris de l'Àfrica Occidental i despeses de propaganda i publicitat (art. 27 bis Llei 19/1994)

Les entitats subjectes a l'impost sobre societats amb domicili fiscal a les Canarias import net del qual del volum de negoci durant el període impositiu immediatament anterior siga igual o inferior a 10 milions d'euros i amb una plantilla mitja durant este període inferior a 50 persones, tindran dret a practicar sobre la quota íntegra una deducció del 15 per cent per inversions en territoris de l'Àfrica Occidental i per despeses de propaganda i publicitat, en els termes establits en l'article 27 bis de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias.

Pot consultar les particularitats d'esta deducció en el Capítol 12 «Règim fiscal de les Canarias» d'este Manual pràctic.