Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deduccions per produccions cinematogràfiques estrangeres a les Canarias (art. 36.2 LIS i DA 14a Llei 19/1994)

Les entitats que complisquen amb els requisits generals establits en l'article 36.2 de la LIS, podran aplicar la deducció per inversions en produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals que permeten la confecció d'un suport físic previ a la seua producció industrial seriada, realitzades a les Canarias.

Pot consultar els límits i especialitats d'esta deducció en el Capítol 12 d'este Manual pràctic.