Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Base de la deducció

La base de la deducció està constituïda per les següents despeses realitzades en territori espanyol directament relacionats amb la producció:

  1. Les despeses de personal creatiu, sempre que tinga residència fiscal a Espanya o en algun Estat membre de l'Espai Econòmic Europeu, amb el límit de 100.000 euros per persona.

  2. Les despeses derivades de la utilització d'indústries tècniques i altres proveïdors.