Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deduccions per produccions cinematogràfiques estrangeres (art. 36.2 LIS)

  1. Àmbit d'aplicació i requisits
  2. Base de la deducció
  3. Percentatges, import màxim i límits de la deducció
  4. Emplenament del model 200