Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Número d'identificació de l'entitat dominant (en el cas de grups constituïts només per entitats dependents)

Totes les entitats que marquen la casella [00010] de la pàgina 1 del model 200, en el cas de grups l'entitat dominant dels quals residisca a l'estranger o estiguen sotmeses a la normativa foral, hauran de consignar en l'apartat «Grup fiscal» de l'esmentada pàgina 1, el número d'identificació de l'entitat dominant del grup a què pertanyen.

En cas que l'entitat siga no resident en territori espanyol i no tinga assignat NIF a Espanya, s'haurà de consignar l'equivalent al NIF del país de residència, precedit per les dues lletres del codi ISO de l'esmentat país (la relació de països i territoris i codi ISO figura al final del Capítol 3 d'este Manual).