Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Capítol 7. Emplenament dels models 200 de les entitats que formen part d'un grup que tributa en règim de consolidació fiscal

En este Capítol es desenvoluparan els aspectes més importants sobre l'emplenament del model 200 de les societats que formen part d'un grup que tributa en règim de consolidació fiscal.

Per a una informació més detallada, es recomana consultar les instruccions que acompanyen al model 220 de declaració en règim de consolidació fiscal, en la Sede electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (adreça electrònica: https://sede.agenciatributaria.gob.es ), a través de l'opció «Inici/Ajuda/Consultes informàtiques/impost sobre societats - Ajuda tècnica».

  1. Emplenament de la pàgina 1 del model 200
  2. Tributació de sucursals en la Zona Especial Canària d'entitats que tributen en règim de consolidació fiscal
  3. Càlcul de les bases imposables individuals i del grup
  4. Determinació de la base imposable i la quota íntegra en règim de tributació individual, per a l'aplicació dels límits establits en els articles 67, apartats c), d) i e), i 71.2 de la LIS
  5. No emplenament dels quadres d'arrossegue en el model 200
  6. Altres caselles d'ajustament del model 200 (pàgines 12 i 13)