Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Capítol 7.Emplenament dels models 200 de les entitats que formen part d'un grup que tributa en règim de consolidació fiscal

En este Capítol es desenvoluparan els aspectes més importants sobre l'emplenament del model 200 de les societats que formen part d'un grup que tributa en règim de consolidació fiscal.

Per a una informació més detallada, es recomana consultar les instruccions que acompanyen al model 220 de declaració en règim de consolidació fiscal, a la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (adreça electrònica:https://sede.agenciatributaria.gob.es), a través de l'opció «Inici/Ajuda/Consultes informàtiques/Impost sobre Societats - Ajuda tècnica.