Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Grup fiscal

  1. Número de grup fiscal (casella 00040)
  2. Número d'identificació fiscal de la societat representant/dominant (inclosa en el grup fiscal)
  3. Número d'identificació de l'entitat dominant (en el cas de grups constituïts només per entitats dependents)