Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Número d'identificació fiscal de la societat representant/dominant (inclosa en el grup fiscal)

A més del número de grup fiscal, les entitats que hagen marcat les caselles [00009] o [00010] de la pàgina 1 del model 200, hauran de consignar en l'apartat «Grup fiscal» de l'esmentada pàgina 1, el número d'identificació fiscal (NIF) de l'entitat representant/dominant, inclosa en el grup fiscal.

En cas de marcar la casella [00009], es traslladarà directament el NIF de l'entitat declarant, consignat en l'apartat d'identificació.En cas que s'haja marcat la casella [00010], s'haurà de consignar per l'entitat declarant.

D'esta forma, els grups l'entitat dominant dels quals no siga resident a l'estranger ni estiga sotmesa a la normativa foral hauran de consignar el NIF de l'entitat dominant.En cas contrari, és a dir, els grups l'entitat dominant dels quals residisca a l'estranger o estiguen sotmeses a la normativa foral, hauran de consignar el NIF de l'entitat representant.