Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Quadre resum

Obligats a la documentació en les operacions vinculades
Obligats a presentar documentació específica (*)Del grupDel contribuent
Import net del volum de negoci ≥ 45 M € 
Import net del volum de negoci <45 M €
No Sí (**)
Empresa reduïda dimensió
No

(*) Operacions excloses d'obligació de documentació específica

  • Realitzades entre entitats del mateix grup fiscal

  • Realitzades entre AIE i UTES del mateix grup fiscal, excepte UTES o d'altres formes anàlogues de col·laboració que s'acullen a l'exempció de les rendes obtingudes a l'estranger a través d'EP (art. 22 LIS )

  • Operacions realitzades en àmbit d'ofertes públiques de venda o d'ofertes públiques d'adquisició de valors

  • Operacions realitzades amb mateixa persona o entitat vinculada sempre que import de contraprestació del conjunt d'operacions ≤ 250.000 €

(**) Operacions excloses de documentació específica del contribuent amb INCN < 45 M €

  • Operacions amb persones físiques que tributen en estimació objectiva que la participació individual o conjuntament amb els seus familiars siga ≥ 25% del capital o fons propis

  • Transmissió de valors o participacions en els fons propis d'entitats no admesos a negociació o admesos en jurisdiccions no cooperatives

  • Transmissió de negocis, immobles i operacions sobre actius intangibles