Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Quadre resum dels obligats a presentar el model

Obligats a presentar el model 232
Conjunt d'operacions realitzades durant el període impositiu (independentment de l'import d'operacions per entitat vinculada)Obligat
Si el conjunt d'operacions del mateix tipus i mètode de valoració > 50% de la xifra de negoci de l'entitat
≤ 100.000 € en operacions específiques del mateix tipus
No
> 100.000 € en operacions específiques del mateix tipus

Operacions realitzades durant el període impositiu amb la mateixa persona o entitat

Obligat
≤ 250.000 € d'operacions per entitat vinculada (no operacions específiques)
No
> 250.000 € d'operacions per entitat vinculada (no operacions específiques)

Operacions específiques:

  1. Operacions amb persones físiques que tributen en estimació objectiva que la participació individual o conjuntament amb els seus familiars siga ≥ 25% del capital o fons propis

  2. Transmissió de negocis, valors o participacions en els fons propis d'entitats no admesos a negociació o admesos en jurisdiccions no cooperatives

  3. Transmissió d'immobles i operacions sobre intangibles

Operacions excloses d'obligació de presentar el model 232:

  • Grup fiscal (independentment del volum d'operacions)

  • AIES, UTES (independentment del volum d'operacions), excepte UTES o d'altres formes anàlogues de col·laboració que s'acullen a l'exempció de les rendes obtingudes a l'estranger a través d'EP (art. 22 LIS )

  • Operacions realitzades en l'àmbit d'ofertes públiques de venda o d'ofertes públiques d'adquisició de valors (independentment del volum d'operacions)