Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Informació sobre operacions vinculades (model 232)

L'article 13.4 del RIS establix que el contribuent haurà d'incloure en les declaracions que així es preveja, la informació relativa a les seues operacions vinculades en els termes que s'establisca per Ordre del Ministre d'Hisenda (actualment, Ministra d'Hisenda i Funció Pública).

Tradicionalment, esta obligació d'informació se subministrava en el model 200 mitjançant l'emplenament dels quadres relatius a la informació d'operacions amb persones o entitats vinculades.

Per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2016, es va optar per traslladar l'obligació de subministrar en el model 200 la informació sobre estes operacions amb persones o entitats vinculades, a una nova declaració informativa.

A estos efectes, l'Ordre HFP/816/2017, de 28 d'agost, va aprovar el model 232 de Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de "paradisos fiscals":

  1. Obligats a presentar el model
  2. Quadre resum dels obligats a presentar el model
  3. Termini de presentació