Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Termini de presentació

El model 232 s'haurà de presentar el mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu a què es referisca la informació a subministrar.Per tant, com regla general, quan es tracte de contribuents l'exercici econòmic dels quals coincidisca amb l'any natural, el termini de presentació de la declaració queda fixat des del 1 al 30 de novembre.