Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Termini de presentació

El model 232 s'haurà de presentar el mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu al que es referisca la informació a subministrar. Per tant, com a regla general, quan es tracti de contribuents exercici econòmic del qual coincidisca amb l'any natural, el termini de presentació de la declaració queda fixat des de l'1 al 30 de novembre.