Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Inaplicació del règim especial

Regulació: Article 89.2 LIS

El règim especial no s'aplicarà quan:

  • L'operació realitzada tinga com principal objectiu el frau o l'evasió fiscal.

  • L'operació no s'efectue per motius econòmics vàlids, com ara la reestructuració o la racionalització de les activitats de les entitats que participen en l'operació, sinó amb la mera finalitat d'aconseguir un avantatge fiscal.

En cas que les actuacions de comprovació de l'Administració tributària determinen la inaplicació total o parcial del règim fiscal especial per aplicació del que disposa el paràgraf anterior, eliminaran exclusivament els efectes de l'avantatge fiscal.