Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Àmbit d'aplicació

Regulació: Article 89 LIS

Les operacions regulades en el Capítol VII del Títol VII de la LIS apliquen el règim especial de les fusiones, escissions, aportacions d'actius, canvi de valors i canvi de domicili social d'una Societat Europea o una societat cooperativa Europea d'un Estat membre a un altre de la Unió Europea, fora que expressament s'indique el contrari a través de la comunicació a la que ens referirem més avance dins d'este apartat.

  1. Operacions a les que s'aplica el règim especial
  2. Comunicació
  3. Inaplicació del règim especial