Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Caràcters de la declaració (pàgina 1 del model 200)

Casella [00007] «Imputació en la base imposable de rendes positives de l'article 100 de la LIS»

Les entitats que apliquen el règim especial de transparència fiscal internacional regulat en l'article 100 de la LIS, hauran de marcar esta casella durant el període impositiu objecte de la declaració en el que imputen en seu base imposable la renda positiva obtinguda per una o diverses entitats no residents en territori espanyol o per un establiment permanent, en compliment i d'acord amb el que disposa este article.