Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Novetats campanya Societats 2021

A més de les novetats normatives, amb l'objectiu de què l'Agència Tributària dispose de major informació per a millorar tant el control com l'assistència als contribuents en la seua obligació d'autoliquidar l'impost sobre societats, s'han introduït les següents novetats en els models 200 i 220:

  1. Es desglossa el quadre detall de la deducció per donatius a entitats sense fins de lucre amb l'objectiu de diferenciar la informació relativa a l'import d'esta deducció sobre la qual s'aplica el percentatge del 35 o el 40 per cent en cas que en els dos períodes impositius immediats anteriors s'hagueren realitzat donatius amb dret a deducció a favor d'una mateixa entitat per un import igual o superior, a cada un d'ells, al del període impositiu anterior, de la informació sobre els donatius a activitats prioritàries de mecenatge que aplicaran els percentatges incrementats del 40 i 45 per cent, respectivament. Esta novetat permetrà assistir en exercicis futurs al contribuent en el càlcul dels límits aplicables a esta deducció.

  2. Es desglossa més detalladament les caselles relacionades amb la regularització mitjançant autoliquidació complementària amb l'objectiu de facilitar al contribuent l'esmena d'errors comesos en autoliquidacions anteriors corresponents al mateix període impositiu, en cas que d'elles resulte un import per ingressar superior al de l'autoliquidació anterior o una quantitat per retornar o a compensar inferior a l'anteriorment autoliquidada.