Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques a les Administracions Públiques per a l'exercici de les seues competències (PROTGEN)

3.4.1. Requisits previs per a utilitzar esta via

Per al tràmit de registre de la sol·licitud d'informació, l'Administració pública o la persona física autoritzada per a registrar-la, haurà d'identificar-se mitjançant algun mètode acceptat per la Sede Electrònica de l'AEAT (certificat o cl@ve PIN).

Per a l'accés a la Vista de la posada de manifest, l'Administració pública o la persona física autoritzada per a accedir a la vista, haurà d'identificar-se mitjançant algun mètode acceptat per la Sede Electrònica de l'AEAT (certificat o cl@ve PIN) i introduir el CSV de la Vista.