Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques a les Administracions Públiques per a l'exercici de les seues competències (PROTGEN)

3.4. Gestió de sol·licituds d'informació no estructurada

  1. 3.4.1. Requisits previs per a utilitzar esta via
  2. 3.4.2. Sol·licitud i recepció d'informació tributària