Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques a les Administracions Públiques per a l'exercici de les seues competències (PROTGEN)

3.2.3. Sol·licitud i recepció d'informació tributària

Per a sol·licitar un certificat per esta via, n'hi ha prou amb entrar en la Sede electrònica [Obtenció de certificats tributaris de terceres persones (Estar al corrent d'obligacions tributàries / IRPF / IAE) Nova finestra] i seleccionar alguna d'aquestes tres opcions, en funció del tipus de certificat requerit:

  • Obtenció de certificats tributaris de terceres persones. Estar al corrent d'obligacions tributàries
  • Obtenció de certificats tributaris de terceres persones. IRPF.
  • Obtenció de certificats tributaris de terceres persones. IAE.

Se selecciona l'opció “Sol·licitud” i després d'autenticar-se amb el certificat electrònic obtingut en l'apartat 3.1.2.b), es complimenta el formulari, introduint el NIF de l'interessat del que es requerix el certificat, el tipus de certificat i la finalitat per a la qual se sol·licita la informació. Així mateix, s'haurà d'assenyalar que la sol·licitud es realitza amb el consentiment exprés de l'interessat, ja que esta via de cessió d'informació s'usarà en el marc de l'article 95.1.k) LGT, és a dir, per a evitar el requeriment de certificats en paper als ciutadans. Confirmada la sol·licitud, s'envia i immediatament, en l'opció “Obtindre certificat”, es troba disponible el certificat en format PDF, que pot ser guardat o imprés.

No obstant això, pot haver-hi ocasions en les que el certificat sol·licitat requerisca un seguiment especial. En estos casos, el certificat no s'obté immediatament sinó en un termini d'entre tres i cinc dies naturals des de l'opció “Estat de tramitació de la sol·licitud Nova finestra”.