Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques a les Administracions Públiques per a l'exercici de les seues competències (PROTGEN)

3.2. Obtenció de certificats tributaris on-line

  1. 3.2.1. Informació disponible
  2. 3.2.2. Requisits previs per a utilitzar esta via
  3. 3.2.3. Sol·licitud i recepció d'informació tributària
  4. 3.2.4. Consultes en la Sede electrònica vinculades a este servici