Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques a les Administracions Públiques per a l'exercici de les seues competències (PROTGEN)

3.2.2. Requisits previs per a utilitzar esta via

Es poden consultar en l'apartat “3.1.2. Requisits per a utilitzar la via de CESIINova finestra, per ser els mateixos requisits, amb la diferència que en esta via cada usuari autoritzat ha de disposar d'un Certificat electrònic d'Empleat Públic o un Certificat de Representant de Persona Jurídica (no s'admet Certificat de Persona Física ). A més, es manté la possibilitat d'accedir amb Certificat de Persona Jurídica fins que caduquen.

Esta via de cessió d'informació s'usarà en el marc de l'article 95.1.k) LGT, és a dir, per a evitar el requeriment de certificats en paper als ciutadans.