Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

4.1.2. Registre d'activitats de tractament

La relació de fitxers de dades de caràcter personal, així com seu contingut, finalitat i cessions, es troba a disposició del ciutadà en la Sede Electrònica de l'AEAT.

Registre de les activitats de tractament