Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

4.6.1.Qui pot exercitar-lo?

El dret és personalíssim i només podrà ser exercit per l'interessat, per la qual cosa és necessari que este acredite la seua identitat.

Únicament es podrà actuar a través de representant legal quan l'interessat es trobe en situació d'incapacitat o minoria d'edat que li impossibilite l'exercici personal del mateix, en el cas del qual serà necessari que el representant legal acredite tal condició.

Per a poder exercitar-lo serà necessari que l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) compte amb un registre de la persona interessada.

Açò implica que, en el cas de tractar-se d'una persona espanyola o membre de la Unió Europea, esta haurà de comptar amb un NIF/DNI i una adreça postal registrada.

En un altre cas, almenys, l'AEAT haurà de comptar amb una adreça postal registrada.