Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

4.7.1. Qui pot exercitar-ho?

El dret podrà ser exercitat per l'interessat directament o mitjançant la seu representant legal o voluntari.

La representació legal haurà d'estar acreditada i es comprovarà en els sistemes de l'Agència Tributària.

La representació voluntària vindrà acreditada pel registre previ d'apoderament a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en el tràmit "FZ081 - Exercici de drets. Reglament General de Protecció de dades".

L'alta d'este apoderament pot realitzar-se en la Sede Electrònica, a través de la gestió "Alta de poder mitjançant identificació electrònica" del següent enllaç:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/va_es/col·laborar-agència-tributària/registre-apoderaments.html

Tràmit "Alt de poder mitjançant identificació electrònica"

Indicant "Alta de poder per a tràmits tributaris específics"

Botó "Alt de poder per a tràmits triutarios específics"

i especificant el tràmit "FZ081 - Exercici de drets. Reglament General de Protecció de dades". Així mateix, caldrà complimentar el NIF de l'apoderat i, en cas de voler delimitar el poder, caldrà especificar la data fi de l'autorització.

Campo NIF apoderat, Campo buscar FZ081