Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

4.7.2.Com poden contestar-me i què he d'obtindre?

Pot respondre's tant per mig paper com per medi electrònic.

En el cas d'haver exercit el dret pel mig electrònic, este serà el medi de resposta utilitzat.

En qualsevol cas, el medi utilitzat ha de permetre acreditar l'enviament i recepció de la resposta.

Si l'exercici del dret és positiu, per part de l'Agència Tributària, es realitzarà la portabilitat de les dades al destinatari sol·licitat.

Així mateix, s'informarà l'interessat en una comunicació indicant que s'ha realitzat l'esmentada portabilitat.

En cas de denegació del dret, s'informarà l'interessat en una comunicació motivant l'esmentada denegació.