Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.1. Apartat G1: guanys i pèrdues patrimonials que no deriven de la transmissió d'elements patrimonials

  1. 8.2.6.1.1. Premis obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries sense fins publicitaris
  2. 8.2.6.1.2. Premis obtinguts per la participació en concursos o combinacions aleatòries amb finalitats publicitaris
  3. 8.2.6.1.3. Uns altres guanys i pèrdues patrimonials que no deriven de la transmissió d'elements patrimonials