Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.1.Apartat G1:guanys i pèrdues patrimonials que no deriven de la transmissió d'elements patrimonials

  1. 8.2.6.1.1.Premis obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries sense finalitats publicitàries
  2. 8.2.6.1.2.Premis obtinguts per la participació en concursos o combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries
  3. 8.2.6.1.3.Altres guanys i pèrdues que no deriven de la transmissió d'elements patrimonials