Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.4. Deduccions per donatius i altres aportacions

  1. 9.4.1. Aportacions a activitats prioritàries de mecenatge amb límit del 15 per 100 de la base liquidable
  2. 9.4.2. Donatius amb límit del 10 per 100 de la base liquidable
  3. 9.4.3. Quotes d'afiliació i aportació a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions electorals