Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.4.Deduccions per donatius i altres aportacions

  1. 9.4.1.Aportacions a activitats prioritàries de mecenatge amb límit del 15 per 100 de la base liquidable
  2. 9.4.2.Donatius amb límit del 10 per 100 de la base liquidable
  3. 9.4.3.Quotes d'afiliació i aportació a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions electorals