Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

A) Adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual

Normativa: Arts. 68.1 i 78.2 Llei IRPF, redacció a 31-12-2012; 55 Reglament, redacció a 31-12-2012

  1. Qui tenen dret a aquesta deducció?
  2. Concepte d'adquisició i de rehabilitació de l'habitatge habitual
  3. Conceptes que no donen dret a deducció
  4. Quantitats satisfetes en l'exercici amb dret a deducció
  5. Percentatges de deducció