Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

A) Adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual

Normativa:Arts.68.1 i 78.2 Llei IRPF, redacció a 31-12-2012;55 Reglament, redacció a 31-12-2012