Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

A. Deduccions de la Llei de l'Impost sobre Societats aplicables a les Canàries

Normativa:Art. 94 i 94 bis de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canàries.

Les següents deduccions previstes en la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats (d'ara endavant LIS) són aplicables a les Canàries amb increments en els percentatges de deducció corresponents o en les quanties fixades, així com respecte al límit màxim conjunt aplicable.