Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Reduccions aplicables sobre determinats rendiments íntegres

Les reduccions aplicables sobre els rendiments íntegres que a continuació es relacionen tenen per objecte pal·liar els efectes negatius que la progressivitat de les escales del IRPF pot originar en aquells rendiments el període de generació del qual no es correspon amb el de la seva obtenció, sempre que, a més, aquesta última no es produeixi de forma periòdica o recurrent.En concret, aquestes reduccions són les següents: