Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

C) Règim transitori de reduccions aplicable sobre prestacions percebudes en forma de capital derivades de sistemes privats de previsió social

Important: a partir d'1 de gener de 2007 a les prestacions en forma de capital derivades dels sistemes privats de previsió social no els resulta aplicable el règim general de reduccions, tret de les que procedeixin del règim transitori que a continuació es comenta, amb els límits temporals que en el mateix s'indiquen.