Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

A) Reducció per rendiments amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular

Normativa:Art. 18.2 Llei IRPF

Atenció: aquestes reduccions no resultaran d'aplicació quan la prestació es percebi en forma de renda.

  1. 1.Rendiments amb període de generació superior a dos anys, diferents dels derivats de sistemes de previsió social:reducció del 30 per 100
  2. 2.Rendiments qualificats reglamentàriament com obtinguts de forma notòriament irregular en el temps:reducció del 30 per 100
  3. 3.Límit general:import màxim del rendiment a què s'aplica la reducció
  4. 4.Límits específics