Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Rendiments a integrar a la base imposable general

Normativa:Art. 25.4 Llei IRPF

  1. Supòsits
  2. Despeses deduïbles
  3. Reducció per rendiments amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular en el temps