Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Requisits i condicions per a l'aplicació de l'exempció

L'aplicació de l'exempció no opera automàticament, sinó que el propi contribuent ha de manifestar la seva voluntat d'acollir-se a la mateixa i està condicionada al fet que tant l'habitatge transmès com l'adquirida o, si escau, la rehabilitada tinguin la consideració d'habitatge habitual, així com a què la reinversió s'efectuï en els terminis  i condicions que  s'indiquen en els apartats següents:

  1. Concepte d'habitatge habitual
  2. Altres requisits i condicions per a l'aplicació de l'exempció