Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Qui estan obligats a presentar declaració de l'IRPF 2022?

La Seu electrònica de l'Agència Tributària incorpora un «Informador de Renda», on podrà consultar si està obligat a declarar en funció del tipus de rendes que hagi obtingut i de la seva quantia.

Normativa: Art. 96; disposició transitòria divuitena.3 Llei IRPF ; art. 61 i disposició transitòria dotzena Reglament  IRPF

  1. Delimitació de l'obligació de declarar en l'IRPF
  2. Contribuents no obligats a declarar-quadre resum
  3. Exemples de contribuents obligats a declarar