Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

2. Assegurances de rendes

Normativa: Art. 25.3 a) Llei IRPF

  1. a) Assegurances de rendes immediates, vitalícies o temporals
  2. b) Assegurances de rendes diferides, vitalícies o temporals
  3. c) Extinció de rendes temporals o vitalícies en l'exercici del dret de rescat