Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Criteris d'imputació temporal dels components del rendiment net d'activitats econòmiques

  1. Criteri general d'imputació fiscal: principi de la meritació
  2. Criteris especials d'imputació fiscal previstos en Llei de l'impost sobre Societats i en la Llei de l'IRPF
  3. Criteris especials d'imputació fiscal del Reglament de l'IRPF
  4. Altres criteris d'Imputació proposades pel contribuent