Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Amortitzacions: dotacions de l'exercici fiscalment deduïbles

Les amortitzacions constitueixen una de les partides de despesa deduïble en la determinació del resultat comptable

Són deduïbles les amortitzacions de l'immobilitzat material, intangible i de les inversions immobiliàries que corresponguin a la depreciació efectiva que pateixin els diferents elements per funcionament, ús, gaudeixi o obsolescència.

La deduïbilitat fiscal de les amortitzacions, d'acord amb el que disposa l'article 12 LIS i en els articles  3 a 7 del seu Reglament,  està condicionada al compliment d'una sèrie de requisits i regles generals que s'examinen en els apartats  següents:

  1. Requisits generals
  2. Regles d'amortització
  3. Supòsits de llibertat d'amortització
  4. Especialitats fiscals de les amortitzacions en la modalitat simplificada