Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Requisits generals

Comptabilització de les dotacions

Per als empresaris no mercantils i els professionals aquest requisit es referirà a l'anotació  en el seu llibre registre de béns d'inversió de la quota d'amortització anual corresponent a  cadascun d'aquests béns.

Efectivitat de l'amortització: Sistemes d'amortització

L'amortització anual ha de recollir l'efectiva depreciació de l'element en aquell mateix període.

Es distingeixen els següents sistemes:

  1. 1. Per coeficients d'amortització lineal
  2. 2. Altres sistemes d'amortització