Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

3. Transmissions o reemborsaments d'accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva regulades en la Llei 35/2003

Normativa: Arts. 37.1.c); 94 i disposició transitòria trenta-sisena Llei IRPF  i 52 i disposició addicional quarta Reglament  IRPF

  1. Règim general
  2. Règim especial d'ajornament de la tributació